Talentenkompas

Méér dan een brugklasadvies

Nu er in coronatijd op andere wijze toetsing plaatsvindt, is het voorlopige schooladvies voor de middelbare school opeens definitief geworden. Ook een goede voorspelling van een passend brugklastype voor leerlingen die nu in groep 7 zitten, laat nog even op zich wachten.

Maar wat als je het idee hebt dat het brugklasadvies jouw kind tekortdoet? Hoe kom je er dan als ouder achter waar zijn talenten, competenties en groeimogelijkheden liggen? Met het Talentenkompas. Dit wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument biedt uitkomst en geeft rust in deze onzekere tijd.

Talentenkompas = meten met verschillende afnames en vragenlijsten

Tien onderdelen

Talentenkompas bestaat uit een set digitale vragenlijsten voor leerlingen uit groep 7 en 8. Er zijn tien verschillende onderdelen: drie vragenlijsten (persoonlijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en affiniteiten) en zeven capaciteitentesten.

Redeneren met taal, cijfers en beelden

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de volgende gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid)
 • Ruimtelijk
 • Logisch redeneren

Niet alleen het verstand telt

Daar waar Cito de nadruk legt op het meten van vaardigheden, kijkt Talentenkompas verder. In het onderzoek worden vier factoren, die een bepalende invloed hebben bij het waarmaken van het niveau in de praktijk, meegenomen. Deze vier factoren zijn:

 • Leer- en werkhouding
 • Taakgerichtheid
 • Geloof in eigen kunnen
 • Thuisomgeving

Ieder kind heeft zoveel meer talenten dan dat we meten via Cito 

Talenten

Talentenkompas geeft inzicht in de talenten van uw kind. Deze talenten zijn opgedeeld in de volgende vijf categorieën:

 • Persoonlijkheid
 • Omgaan met anderen
 • Organiseren en structuur aanbrengen
 • Omgevingsbewustzijn en verbanden leggen
 • Sport en beweging

Uit de resultaten leidt u af met hoeveel gemak uw kind een talent verder kan ontwikkelen.

Invullen

Het invullen van de capaciteitentesten en de persoonlijkheidsvragenlijsten duurt bijna twee uur. Elk onderdeel begint met een instructie- en uitlegpagina en start zodra op ‘begin’ is geklikt. Is een testonderdeel eenmaal begonnen, dan is het belangrijk dat uw kind dit onderdeel in één keer afmaakt. Na elk onderdeel is het mogelijk om te pauzeren.

De inhoud van het rapport

De meting levert een helder rapport op dat extra inzicht geeft in de manier waarop de prestaties van uw kind tot stand komen. Op basis daarvan kan een passende keuze worden gemaakt voor een vervolgopleiding na groep 8. Naast een brugklasadvies krijgt u handvatten voor de opvoeding en begeleiding van uw kind.

Waarheid en waarde

Talentenkompas voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit.

Afname bij Kindertalenten

In juni, juli én augustus kunnen kinderen het Talentenkompas doorlopen in de praktijk van Kindertalenten tegen een gereduceerd tarief. Het Talentenkompasrapport wordt besproken met de ouders/verzorgers en het kind.

Voorlopige afnamemomenten

20 (=vol), 21 (=vol), 22, 23, 27, 28, 29, 30 juli in de ochtend

24, 25, 26, 27 augustus in de ochtend

Andere afname momenten kunnen in overleg worden besproken.

Kosten

De kosten voor afname van Talentenkompas zijn €221,25 (25% korting op de normale prijs van 295,-). Met deze korting is een afname te boeken in de periode juni-juli-augustus 2020.

Aanmelden

Aanmelende kan via Tineke@kindertalenten.nl met in de titel – talentenkompas afname.

Kijk voor meer informatie op talentenkompas.nl

 
Share Button