Onderzoek

Hoog sensitieve kinderen 
Hoog sensitieve kinderen zijn gebaat bij een rustige testomgeving. Deze wordt bij Kindertalenten gecreëerd door de huiselijks omgeving waarin de test zal plaats vinden. De test elementen zijn deels spelenderwijs waarbij Tineke Verdoes observaties doet, waardoor de test minder als test aanvoelt.

Beelddenkende kinderen
Kinderen die in beelden denken vinden het fijn om vanuit overzicht aan een test te beginnen. De kwaliteiten en achtergrondkennis van Tineke Verdoes zorgen ervoor dat  aan deze voorwaarde wordt voldaan, zodat het kind zicht optimaal kan profileren.

Kinderen die in beelden denken zijn gebaat bij het uitvoeren van één testonderdeel per keer met een visueel-prikkelarme lay-out. Een testafname door middel van de computer kan hierin uitkomst bieden.

 

Talentenkompas   
toets voor leerlingen uit groep 7 & 8

Individuele test |  1 sessie van c.a. 2 uur | eindgesprek |  € 300,-  |  inclusief digitale test, eet moment en uitgebreid (digitaal) verslag

Het TALENTENKOMPAS is een praktisch en betrouwbaar online meetinstrument voor uw kind, met overzichtelijke, begrijpelijke en vooral waardevolle uitkomsten.
Het TALENTENKOMPAS helpt om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, capaciteiten en interesses van uw kind en geeft op die manier overzicht in belangrijke aspecten bij de keuze voor een vervolgopleiding.

 

Is mijn kind klaar om naar groep 3 te gaan?
onderzoek voor kinderen in de overgang van kleuter naar groep 3

Individuele test  |  2 sessie |  € 300,-  |  inclusief testmateriaal, eet moment en uitgebreid (digitaal) verslag

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of het kind ‘leer-rijp’ is. Het gaat dan om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in groep 3 /klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het verstandig is om nog een jaar extra te kleuteren.

 

Het Wereldspel
voor basisschool leerlingen die willen weten of ze in beelden denken.

Individuele test  |  2 sessie |  € 450,-  |  inclusief testmateriaal, eet moment en uitgebreid (digitaal) verslag

Het WERELDSPEL is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Heel effectief bij niet-talige kinderen of faalangstige kinderen. Het kind kan vrijuit bouwen, zonder dit verbaal te hoeven ondersteunen of uit te leggen. Nel Ojemann, Montessori-leerkracht, remedial teacher en docente aan de Universiteit van Groningen, ontwikkelde deze onderzoeksmethode en ontdekte dat je hiermee de beelddenkende leerling kunt signaleren. Drie vaste aspecten komen aan de orde: Beelddenker ...of Taaldenker, Persoonlijkheidskenmerken en Cognitie.

Bij de basisschool leerling wordt er een passend didactisch onderzoek gedaan.

 

Het Wereldspel voor kleuters  

Individuele test  |  2 sessie |  € 450,-  |  inclusief testmateriaal, eet moment en uitgebreid (digitaal) verslag

Het WERELDSPEL is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Heel effectief bij niet-talige kinderen of faalangstige kinderen. Het kind kan vrijuit bouwen, zonder dit verbaal te hoeven ondersteunen of uit te leggen. Nel Ojemann, Montessori-leerkracht, remedial teacher en docente aan de Universiteit van Groningen, ontwikkelde deze onderzoeksmethode en ontdekte dat je hiermee de beelddenkende leerling kunt signaleren. Drie vaste aspecten komen aan de orde: Beelddenker ...of Taaldenker, Persoonlijkheidskenmerken en Cognitie.

Bij de kleuters wordt er een passend didactisch onderzoek gedaan.