Mijn kind komt niet uit de verf met CITO

Voor me zit de moeder van Wim. Ik begeleid Wim al een tijdje in mijn praktijk. Hij heeft moeite met begrijpend lezen. De afgelopen periode is Wim al flink vooruit gegaan. De gewone lessen gaan steeds beter. Ook op de methode gebonden toetsen scoort hij nu een voldoende.  Alleen op de CITO valt hij steeds uit. Jammer genoeg niet alleen op de toest begrijpend lezen, maar op alle toetsen, want tijdens een CITO-toets wordt er behoorlijk wat gevraagd van het leesberip van kinderen.

Moeder maakt zich zorgen. Dit jaat krijgt hij de eind-CITO van groep 8. De afgelopen eind-CITO’s (groep 6 en groep 7) had hij minder goed gemaakt. Moeder is van mening dat er meer in Wim zit dan de CITO laat zien. Ze wil graag dat hij op een middelbare school terecht komt die bij hem past.

Ik stel moeder voor om HET TALENTENKOMPAS bij Wim af te nemen. Ook deze test is Cotan genormeerd en geeft een mooi totaalbeeld van haar kind. De test wordt bij mij afgenomen ruim twee uur op de computer. Hierdoor is er voldoende oog voor (over-)vermoeidheid en/of een lage spanningsboog. Door tussen de testonderdelen ruimte te laten voor ontspanning na inspanning, krijgen we een mooi beeld van zijn kennis en vaardigheden.

SLIM OF WIJS?

Binnen Talentenkompas wordt o.a. gebruikt gemaakt van intellectuele capaciteitentests. Maar wat is het verschil tussen een capaciteitentest en een schoolvaardighedstest als CITO?

CAPACITEITENTEST SCHOOLVORDERINGENTEST
Voorbeeld Talentenkompas CITO
Gebaseerd op Inzicht Aangeleerde kennis
Vraagstelling Zeer divers Op school geleerde kennis; m.n. reken- en taalopgaven
Geldigheid uitkomst Lange(re) tijd Korte tijd
Bijzonderheden In grote mate onafhankelijk van andere vermogens dan intellectuele Sterk afhankelijk van andere vermogens (taalvaardigheid, geheugen, concentratie en werkhouding) van het kind en het beroeps- en opleidingsniveau van de ouders
(bron: www.talentenkomaps.nl)

De moeder van Wim is enthousiast. Wim zelf ook, al lijkt het ook een beetje spannend. Wanneer hij bij mij komt, neemt hij plaats achter de compter. Hier kan hij o.a. lettergrote instellen naar zijn eigen wens, ziet één vraag per keer op het scherm en kan zich hier dus volledig op concentreren. Ook de 3 persoonlijkheidtests doet hij met veel plezier.

Het eindrestultaat?

De moeder van Wim is geroerd door de uitgebreidheid van de gegevens. In dit rapport herkent ze haar eigen zoon totaal. Wim is vooral trots als hij hoort naar welk niveau hij kan. Voor mij (en ouders) geeft het inzicht in de groeimogelijkheden en aandachtspunten voor de komende periode, zodat Wim waar kan maken op het VO wat de test onderbouwd.

Ook interesse in een afname? Kijk dan even hier: https://www.kindertalenten.nl/talentenkompas/

Share Button

, , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie