Leren

Kinderen die in beelden denken leren wezenlijk anders dan kinderen die in taal denken. Ze krijgen de hele dag door informatie. Alle kinderen moeten hetzelfde doen met deze informatie:

  • opnemen
  • verwerken
  • opslaan/onthouden
  • gebruiken

Beelddenkers en Taaldenkers verwerken de informatie echter op verschillende manieren.

De beelddenker ziet plaatjes in zijn hoofd en leert het liefst door te doen,  te ervaren en te kijken. Hij heeft tijd nodig om bij het plaatje een woord te vinden.

De Taaldenker denkt in taal en als je er naar vraagt, ziet hij ook een plaatje. Hij keert door goed te luisteren. Hij krijgt graag uitleg ofwel instructie in woorden.

Leren via je talent beelddenken staat op deze pagina centraal.

dyslexie

Tineke

Share Button