Hoe leren we het beste?

eyeopenerOp het moment dat informatie actief herkent wordt in onze hersenen, wil dit nog niet zeggen dat we er dan ook iets van hebben geleerd. Hiervoor is meer nodig. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen informatie het beste leren en onthouden als in de hersenen verschillende gebieden worden geprikkeld. Twee belangrijke gebieden zijn de talige kant (linguïstische route) en de visuele kant (non-verbale representatie) (Marzano e.a., 2008).

De talige kant wordt in het onderwijs veel aangesproken. Stof wordt mondeling uitgelegd of leerlingen lezen teksten over bepaalde informatie. De visuele kant komt in het onderwijs minder vaak voor. Het werken met grafische modellen komt tegemoet aan het activeren van verschillende gebieden in de hersenen.

Maar met die visuele en talige input zijn we er nog niet. Leerlingen die actief kennis bewerken en verwerken, blijken de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Zodra de hersenen aandacht hebben voor bepaalde prikkels, moeten deze prikkels verwerkt worden in het korte termijngeheugen (beperkte capaciteit), voordat het wordt opgeslagen in het lange termijngeheugen (oneindige capaciteit). Tijdens de bewerkingen worden verbindingen aangemaakt, waardoor de kennis wordt opgeslagen (Hyerle & Yeager, 2007).

op zintuigen reis door de 17de eeuwTenslotte blijkt van groot belang dat leerlingen met elkaar praten over deze activiteiten. Dit versterkt de kracht van de diepteverwerking (Desmarias e.a., 1997). Uit onderzoek komt naar voren dat leraren hun leerlingen veel minder aan het woord laten komen dan ze zelf denken. Zelfs in kring- en leergesprekken is het vaak de leraar die het meeste aan het woord is. Dit wordt voorkomen door leerlingen met elkaar in kleine groepjes te laten werken. Alle leerlingen van de groep zijn dan tegelijkertijd bezig met luisteren en spreken, in plaats van één voor één met de leerkracht (Copper e.a., 2003). Door hardop te denken, brengen ze hun gedachten onder woorden.

Mensen zijn sociale wezens. Uit hersenonderzoek blijkt dat tijdens het samen leren meer hersendelen actief zijn, dan tijdens het alleen leren (Appel e.a. 2005).

Citaten: Op woordenjacht, J. Duerings e.a, Garant, 2014, p. 55/p. 79.

Op naar visule coöperatieve werkvormen dus! Je vindt ze o.a. in de opleiding Denken in Beelden – professionals en in de volgende blogserie.

tineke-verdoes

 

Met warme groet,
Tineke Verdoes

 

Share Button

, , ,

Comments are closed.