Hoe BLOON mijn beelddenker kan helpen bij spelling

Als ouder heb je vroeger vast wel eens woordlijsten mee naar huis gehad om je dictees voor te bereiden. Tegenwoordig krijgen de kinderen – woorden van de week – in de klas en oefenen ze deze op hun Snappet of tijdens de lessen. Sommige scholen geven een spellingswerkblad mee als huiswerk of raden het computerprogramma BLOON aan. Bij andere scholen kunnen de kinderen er zelf voor kiezen om de woorden van de week mee naar huis te nemen. Kort om op elke school gaat het anders. Maar een ding blijft vaak hetzelfde: jij als ouder wil je kind graag helpen.

Werken via de BLOON is een methodiek, zeg maar een manier van leren. En deze Bloon-methodiek kan een supertool voor beelddenkers zijn.

BLOON staat voor ….

B= bekijken van het woord

L= lezen van het woord

O= omdraaien van het papier

O= opschrijven van het woord

N= nakijken van het woord

Bekijken

Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel in de denkwolk worden geschreven.

Lezen

Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

Omdraaien

Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

Opschrijven

Het woord wordt door de leerling vanuit het geheugen geschreven in een schrift of op een ander schrijfblad en dus niet op het BLOON-blad. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk ingeoefend worden.

Nakijken

Door na te kijken leren leerlingen kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten. De leerling vergelijkt het geschreven woord met het woord op het BLOON-blad.

Is het woord fout geschreven, dan laat ik op de foutief geschreven lettercombinaties de manier van de MAtriXcoaching los. Ik laat de kinderen deze in hun schrift doorkrassen EN in het hoofd uitgummen.

Fouten maken mag, daar leer je van! Op de vijfde dag moeten alle woorden goed geschreven worden, zo niet? Dan worden de fout geschreven woorden meegenomen naar de volgende week. Het gespreid herhalen van woorden noemen we ook wel retentietraining.

Retentietraining

Voor het verbeteren van de spellingvaardigheden kan gebruik gemaakt worden van de principes van retentietraining (bijvoorbeeld het programma WOEFF). Dit is een werkwijze waarbij frequente én gespreide oefening van woorden plaatsvindt en regelmatig herhaling wordt aangeboden van geoefende woorden om de automatisering te bevorderen.

Het is effectief om bij het oefenen gebruik te maken van ondersteunende software, gericht op multi-sensoriële inprenting, waarbij het kind woorden ziet, hoort, uitspreekt en typt of schrijft.

Het is daarnaast van belang om de toepassing van de spelling te oefenen door het kind aantrekkelijke schrijfopdrachten te geven en tijdens het schrijven directe feedback te geven. Deze feedback zou gericht moeten zijn op het voorkomen van fouten om verkeerde inprenting te vermijden en op het versterken van het spellingbewustzijn van het kind.

Je kunt het computerprogramma BLOON als toetje gebruiken, want hierin zitten leuke en nuttige spelletjes.

 

Met warme groet,
Tineke Verdoes

Share Button

, , , , , ,

Comments are closed.