DGM met beelddenkers

DGM (Denkstimulerende gespreksmethodiek)

DGM is bedoeld om taal te leren gebruiken in situaties die uitstijgen boven het hier en nu. DGM is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Marion Blank.In Nederland wordt de methodiek veel gebruikt door logopedisten, maar ook leerkrachten zijn er in geïnteresseerd. DGM is een werkwijze om de taal/denkontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Belangrijke principes van DGM zijn:

vragenlijst even denken helpt beelddedenker– gerichte vraagstelling door de volwassene.
– gedifferentieerde analyse van de antwoorden van het kind.
– doelgericht inspelen op deze antwoorden.
– het kind krijgt de mogelijkheid zijn antwoorden aan de werkelijkheid te toetsen.
– het kind leert op eigen denkkracht tot een goede oplossing komen.

DGM bestaat uit het voeren van dialogen, denkgesprekken. Zo’n gesprek ziet er als volgt uit:

stap 1: de volwassene stelt een denkvraag; het kind geeft antwoord.
stap 2: de volwassene analyseert het antwoord.
stap 3: de volwassene speelt in op het antwoord door de vraag te vereenvoudigen of een moeilijker vraag te stellen.

De vier niveaus van abstractie die Blank bij het stellen van een denkvraag hanteert zijn:

1. het weergeven van opvallende informatie of erop reageren.
2. aangeduide en minder opvallen kenmderken weergeven of erop reageren.
3. herstructureren van waarnemingen en ervaringen.
4. reflecteren en beredeneren.

Hoe pas ik dit toe?

een DGM taart bakkenOm deze techniek toe te gaan passen begin ik altijd bij het bakken of koken. Een volwassen weet vaak al wat de uitkomst gaat worden, waardoor jij je kunt richten op het formuleren van denkstimulerende vragen als:

“Waar gebruik je dit voor?”, “Weet jij de naam van dit apparaat?”, “Wat kunnen we doen als het water kookt?”, “wat denk je …. hoeveel boter moet er nog bij om 200 gram te krijgen?”

Na gelang het antwoordt dat het kind je geeft, bedenk je een makkelijkere of moeilijkere vraag, waardoor je een uitdagend gesprek krijgt en kinderen zelf het grotere geheel gaan zien en tot een goede oplossing gaan komen.

Uit de praktijk:

Zo weten de kinderen uit mijn klas vele apparaten uit de keuken te benoemen en te vertellen waar voor je ze gebruikt. Elke keer wordt koken of bakken hierdoor makkelijker voor ze. Nu ze dit doorhebben maken we de stap om denkstimulerende gesprekken te hebben tijdens rekentijd of juist onder taaltijd. Ze leren stapje voor stapje op eigen denkkracht tot een goede oplossing te komen, waardoor ik mijn handen vrij heb voor andere belangrijke taken in mijn onderwijs!

Inspiratie:

Wil je zelf ook aan de slag, maar wil je eerst nog even wat inspiratie opdoen? Dan kan ik me dat helemaal voorstellen. Bekijk de volgende boeken eens:

Even denken

Even denken – vragenlijst denkprocessen

boek - even denken - helpt beelddenker“Even denken… Denkgesprekken met kinderen is een herziene versie van het boek DGM in de praktijk, het handboek voor Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM). Het is bedoeld als inspiratiebron voor het voeren van denkgesprekken met kinderen, gebaseerd op DGM van Marion Blank.
Het boek Even denken… Denkgesprekken met kinderen bevat uitgeschreven activiteiten waarbij telkens suggesties worden gegeven voor denkvragen, die prikkelen tot nadenken en praten. Er zijn denkvragen op vier niveaus. De vragen op de hogere niveaus doen een beroep op de taal-denkontwikkeling. Voorop staat dat de kinderen plezier beleven aan de activiteiten.”CED-Groep
Heel veel plezierige gesprekken toegewenst.

tineke-verdoesMet warme groet,

Tineke Verdoes

Share Button

, , ,

Comments are closed.