CITO-toets woordenschat in beeld

cito-blogserieAls leerkracht en remedial teacher zijn de toetsperioden rondom CITO reuze van belang. Ze geven mij de kans om resultaten op individueel én groepsniveau te bekijken. Ik weet als geen ander dat CITO een onafhankelijke manier van toetsen is, waardoor de meerwaarde groot is. Zeker als ik hier de methode gebonden toetsen naast leg en natuurlijk het kind als totaal blijf bekijken.

Als moeder vind ik deze periode echter maar ingewikkeld. Ik heb thuis ineens kinderen die een korter lontje hebben door alle toetsen die worden afgenomen. Ik bemerk bij mijzelf enige spanning of ze wel goed genoeg presteren. En ik stel mij steeds weer de vraag: “Kunnen mijn kinderen op een CITO laten zien wat ze kunnen of is de vraagstelling te complex?”.

Als ik dan bij de juf op gesprek mag komen, scannen mijn ogen in hun rapporten als eerste de gegevens behorende bij de TBL, Spelling, de DMT/AVI en de R&W-toetsen. Ik begrijp als geen ander dat dit voor jou overkomt als geheimtaal. Dus in deze blogserie uitleg over de verschillende (CITO) toetsen in het onderwijs, waardoor jij misschien gemakkelijker in gesprek komt met de leerkracht van jouw zoon of dochter. En jij erachter komt of jouw kind zich voldoende kan laten zien op school.

De toetsen Woordenschat

Met de toetsen Woordenschat houdt de leerkracht in de gaten of de woordenschat en de woordkennis van zijn leerlingen zich voldoende ontwikkelen. Woorden en hun betekenis staan centraal bij het lezen, luisteren, schrijven en spreken. Door de jaren heen wordt de woordenschat van kinderen steeds groter en hun woordkennis steeds dieper. Daarom is het goed dat jij een betrouwbaar beeld hebt van deze ontwikkeling.

NOOT: wil jij echt een goed beeld van de woordenschat van jouw kind, raadpleeg dan altijd een logopediste met achtergrondkennis.

cito-in-beeld-blogserieInhoud van de toetsen

De woorden in de toetsen zijn geselecteerd uit een woordfrequentielijst. De woorden in deze lijst komen onder andere uit lesmethoden, jeugdboeken en uit het taalaanbod van de leerkracht. De toetsopgaven hebben betrekking op de betekenis en betekenisrelaties van woorden.

Over de toetsen Woordenschat

* Groep 3 en 4
– De toetsen bestaan uit twee delen per afnamemoment met elk 25 opgaven.
– De afnametijd is 30 tot 35 minuten.
– De leerlingen werken in het opgavenboekje, de opgaven worden voorgelezen.

* Groep 5 t/m 8
– De toetsen bestaan uit twee delen per afnamemoment met elk 35 opgaven.
– De afnametijd bedraagt 45 minuten.
– De leerlingen noteren hun antwoorden op een kopieerbaar antwoordblad.

Afname

Woordenschat

* Groep 3 t/m 7: januari en juni

* Groep 8: november of januari/februari

Wat kun jij thuis doen? 

Het klinkt cliché, maar lekker voorlezen is nog steeds een goede manier om de woordenschat bij kinderen te verhogen. Kies eens een boek dat draaitaal-woordenschat-beelddenkenjouw zoon of dochter zelf niet zo snel zou pakken.

Denk ook eens aan spelletjes als

* Ra, ra, wat ben ik? Junior
* Wie ben ik?
* TwinFit spellen woordenschat en zinsbouw
* Praat Prikkels of Praat Plaatjes
* Het spreekwoordenspel
* Draaitaal

Tijdens de CITO in BEELD training worden nog meer tips en trucks gegeven op het gebied van woordenschat.

tineke-verdoes

 

Met warme groet,
Tineke Verdoes

 

 

PSSSST… zoek je een CITO in BEELD coach die jouw kind een duidelijk beeld gaat geven over de entree of eind toets? Kijk dan snel hier! 

Share Button

, , , , , ,

Comments are closed.