Burgers van de 21st eeuw worden na hun schooltijd beloond voor …. Beelddenken

L. Silverman vergelijkt in haar artikel Omgekeerd Briljant: de visueel-ruimtelijke leerling waar succes op school van af hangt en waar succesvol zijn in je werk van af hangt. Een vergelijking die ik graag en veelvuldig gebruik tijdens mijn lezingen en jou als lezer niet wil onthouden.

Succes op school hangt af van de volgende factoren:

 • Richtlijnen volgensucces op school
 • Opgegeven werk op tijd inleveren
 • Feiten onthouden
 • Snel reproduceren
 • Stapsgewijs werk tonen
 • Net leesbaar handschrift
 • Juiste spelling
 • Op tijd zijn
 • Goede organisatie en netheid

Burgers van de 21st eeuw worden na hun schooltijd beloond voor:

 • Geschiktheid om toekomstige ontwikkelingen te voorspellensucces op werk
 • Het geheel kunnen overzien
 • Kunnen denken buiten een vast stramien
 • Het nemen van risico’s
 • Het identificeren van problemen en het oplossen daarvan
 • Eigen sterke punten combineren met anderen om een sterk team te worden
 • Kunnen omgaan met de computer
 • Opgewassen zijn tegen complexiteit
 • De gave om mensen naar waarde te schatten.

Silverman stelt: “is het niet tijd om het belang te erkennen van de gaven van de rechter hersenhelft en ALLE studenten de mogelijkheid te geven hun visueel-ruimetelijke vaardigheden te ontwikkelen? Deze vaardigheden zijn essentieel voor succes als volwassenen.”

Mijn missie voor de komende jaren, is elke leerkracht kennis te laten maken met de mogelijkheden van de visueel-ruimtelijke leerling (de beelddenker) en waarom het zo belangrijk is dat alle leerlingen visueel-ruimtelijke methodes nodig hebben. Ik stel dan ook voor om alle leerlingen op te leiden voor de 21st eeuw!

Tineke Verdoes

Share Button

, , , , , ,

Comments are closed.